De cirkel van het woordenschatonderwijs

Goed woordenschatonderwijs is meer dan het aanleren van nieuwe woordbetekenissen. Het bestaat uit een aantal elementen die geordend kunnen worden in de vorm van een cirkel: de cirkel van het woordenschatonderwijs. Bekijk de presentatiefilm.