Verbetertrajecten Leren & kwaliteit


Het aanbod Leren & kwaliteit van Leertijd.nl is gericht op alle aspecten van leren, lesgeven, innoveren en organiseren. Simpelweg omdat goed onderwijs het verschil maakt: voor leerlingen, ouders, leraren, schooleiders en bestuurders. Op scholen waar het onderwijsaanbod kwalitatief goed in elkaar zit en de opbrengsten op peil zijn, zijn leerlingen en studenten succesvoller en gemotiveerder om zich te ontwikkelen. Maar tegelijkertijd is het ook voor leraren, schoolleiders en bestuurders veel prettiger en motiverender om binnen zo'n  onderwijsinstelling te mogen werken.


Vele manieren
Bij Leertijd.nl geloven we dat onderwijskwaliteit op vele manieren bereikt kan worden. Er is niet één beste manier om te leren en onderwijzen, maar deze zijn altijd afhankelijk van de leerdoelen en de persoonlijke leerbehoeften die aan de orde zijn. 

Maatwerk
Daarom geloven we bij Leertijd ook dat meewerken aan het realiseren van onderwijskwaliteit maatwerk is. Om die reden werken wij niet met een gestandaardiseerd aanbod maar gaan graag met u in gesprek over hoe wij u kunnen helpen. In het maatwerkaanbod dat wij u daarna kunnen doen, zullen de onderstaande aanbodelementen een belangrijke rol spelen.
Aanbod Leertijd.nl door Jos Cöp
Flexibele trajecten
Leertijdtrajecten zijn anders. Op basis van duidelijke doelen en verwachte opbrengsten wordt een flexibel activiteitenprogramma bepaald en gevuld met passende aanbodelementen uit het bovenstaande overzicht. Dit programma bestaat uit korte fasen, cycli of sprints. De opbrengst van zo'n sprint kan en mag van invloed zijn op de vervolgstappen. Zo worden trajecten gerichter, efficiënter, beter planbaar en kostenbesparend.

Face-to-face, digitaal of hybride
Alle Leertijdtrajecten kunnen aangepast worden aan uw wensen. De bijeenkomsten kunnen plaatsvinden in een face-to-face, digitale of hybride omgeving. Ondersteund door Zoom, Google Meet of Microsoft Teams kan iedere bijeenkomst ook digitaal op een effectieve manier plaatsvinden.

Meer informatie
Voor meer informatie of een kennismaking kunt u contact opnemen met Jos Cöp (joscop@leertijd.nl - 0631914789).