Werken met de Leertijd Visiewijzer

Het lees- en taalonderwijs in Nederland staat flink onder druk. Terecht, want vele onderzoeken laten zien dat het niet goed gaat. Het is duidelijk dat de manier waarop we het onderwijs in lezen, taal en wereldoriëntatie inrichten anders moet.
Het positieve nieuws is dat we heel goed weten hoe het anders én beter kan. Een oerwoud aan wetenschappelijke publicaties, leesoffensieven en succesvolle praktijkervaringen laat het zien. Veel scholen zijn al lang begonnen en de successen zijn daar echt zichtbaar. De visies worden aangescherpt, de aanpakken veranderen en het onderwijs wordt ondersteund met passende leermiddelen en methoden. Dus toch alle reden om optimistisch vooruit te kijken! 

De uitdaging is wel om als school de toekomstbestendige aanpak te benoemen en te laten ondersteunen door passende leermiddelen. Om hierbij te helpen, hebben wij een Visiewijzer ontworpen. Deze wordt ingezet binnen de verbetertrajecten lees- en taalonderwijs die door Leertijd.nl worden aangeboden. Maar het instrument wordt ook belangenloos beschikbaar gesteld aan scholen die er zelf mee aan de slag willen. Hetzelfde geldt voor leermiddelenontwikkelaars die hun leermiddelen nog beter aan willen laten sluiten op de veranderende wensen van de scholen. Ondersteuning op maat door Leertijd.nl, ook laagdrempelig via online contact, is daarbij een mogelijkheid.

De visiewijzer is een instrument waarin de onderwijskundige keuzes die van invloed zijn op de gewenste aanpak van het lees- en taalonderwijs in beeld worden gebracht. Hieronder is de uitgebreide versie van het instrument zichtbaar.Uit de vijftien onderwijskundige dimensies van de uitgebreide versie van de Visiewijzer wordt een selectie gemaakt. Zo ontstaat een compacte versie op maat van de school. Per dimensie wordt vervolgens bepaald wat de keuze van het team is. Zo ontstaat een profiel van de gewenst aanpak, het zogenaamde aanpakprofiel van de school. Hieronder is een voorbeeld te vinden van een compacte Visiewijzer (op maat van een school) waarop het aanpakprofiel zichtbaar is gemaakt.De volgende stap is dat er gekeken wordt naar het aanbod van leermiddelen. Daar waar het profiel van de methode nauw aansluit bij het gewenste aanpakprofiel hangt succes in de lucht. De kans dat het leermiddel de gewenste aanpak goed kan ondersteunen is groot. Alle reden dus om het betreffende leermiddel verder te gaan bestuderen en uit te proberen. Om er vervolgens wellicht definitief voor te gaan kiezen.