Vragenuur: Gaan we op een effectieve manier om met verschillen bij het correct, vlot en vloeiend lezen?

Het leesonderwijs in Nederland is volop in beweging. Maar wat betekent dit voor het omgaan met verschillen tussen leerlingen? En dan met name vanuit het perspectief van de leestechniek, bestaande uit de optelsom van correct, vlot en vloeiend lezen. 

Deze interessante vraag houdt veel scholen bezig en is ons gesteld bij het Leertijd.nl Vragenuur lezen & taal. Zeker ook omdat de nieuwste ontwikkelingen en inzichten een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan het verbeteren van de didactische aanpak.

Uiteraard zijn er meerdere zinvolle antwoorden op deze vraag, want geen school is hetzelfde. Al is het maar omdat er altijd verschillen zijn in visie, ervaringen, voorkeuren, gerealiseerde opbrengsten en gebruikte methoden. Kortom, de echte oplossingen zijn maatwerk-antwoorden. Hieronder vindt u een selectie van discussiedia's die gebruikt zijn tijdens de online sessies die over dit onderwerp gingen. Wellicht zijn deze ook bruikbaar en richtinggevend in uw situatie.

Heeft u ook actuele vragen over het verbeteren van het lees- en taalonderwijs die u ons graag voor zou willen leggen? Maak dan gebruik van het Vragenuur en mail ze naar vragenuur@leertijd.nl. Per maand pikken we er een paar uit en gaan er online met de school over in gesprek. Met als ultiem doel het direct en daadwerkelijk verbeteren van het leesonderwijs. Simpelweg omdat het de basis is van alle leren dat op school plaatsvindt.