Onderwijskundige hoorcoaching als oplossing

Ruim 10% van de onderwijsgevenden heeft last van een gehoorprobleem. Boven de 57 jaar is dat zelfs meer dan 30%. Daarmee zijn gehoorklachten in het onderwijs, net als in de meeste andere sectoren, één van de meest voorkomende chronische aandoeningen.


Als we niet uitkijken, zijn deze klachten er de oorzaak van dat te veel collega's vroegtijdig het onderwijs verlaten. Iets dat we niet willen, maar zeker ook niet kunnen hebben vanuit het perspectief van het enorme lerarentekort waarop we afsteven. In veel gevallen is het ook te voorkomen door er tijdig voldoende aandacht aan te besteden en collega's die in problemen komen begeleiding aan te bieden. Daarmee kan in veel gevallen voorkomen worden dat extreme luisterinspanning resulteert in chronische stress met wellicht een ziekteverlof als gevolg.

In het onderstaande filmpje komen de drie invalshoeken van succevolle begeleidingstrajecten aan de orde.


De inhoud van een begeleidingstraject is uiteraard maatwerk. Iedere persoon en iedere werksituatie is anders. De onderstaande bundel (beknopte versie) met adviezen, tips en overdenkingen laat enkele voorbeelden zien van mogelijkheden die er zijn om de werksitatie aan te passen aan een persoon met een minder goed gehoor. Wellicht kunt u of uw collega ermee geholpen worden om ondanks het gehoorprobleem toch prettig te werken en effectief les te geven.

Prettig werken en effectief lesgeven ondanks een gehoorprobleem

Voor meer informatie of een kennismaking kunt u contact opnemen met Jos Cöp (joscop@leertijd.nl - 0631914789).