Prettig werken en effectief lesgeven ondanks een gehoorprobleem. Kan dat?

Meer dan 10% van de onderwijsgevenden heeft last van een gehoorprobleem. Boven de 57 jaar is dat zelfs meer dan 30%. Dat zijn heel veel mensen, die zeker in tijden van grote tekorten aan onderwijsgevenden, niet gemist kunnen worden. 

Serieuze gehoorproblemen leiden in veel gevallen tot een te grote luisterinspanning en chronische stress. En ondermijnen daarmee zowel het prettig werken als het effectief lesgeven. Helaas moeten we vaststellen dat teveel van deze leraren en docenten het op een gegeven moment niet meer bolwerken, met ziekteverlof moeten gaan en uiteindelijk vervroegd uit het onderwijs verdwijnen. 

In een aantal situaties is dit wellicht onvermijdelijk, maar in veel gevallen kan tijdige begeleiding zorgen voor een veel beter perspectief. Een perspectief dat grote persoonlijke problemen voor de betrokkene en de werkgever kan voorkomen.

Belangrijk bij de genoemde begeleiding is dat deze geboden wordt vanuit een onderwijskundig perspectief, maar tegelijkertijd verschillende invalshoeken combineert om tot duurzame oplossingen te komen. Het gaat daarbij om het met succes gebruik maken van hoortechnologie, het verbeteren van de akoestiek en de ruimtelijke indeling en het aanpassen van het lesgeefgedrag. Het onderstaande filmpje geeft een korte toelichting.

Horenenwerken.nl is onderdeel van Leertijd.nl en biedt passende en persoonlijke begeleidingstrajecten aan verzorgd door onderwijskundige hoorcoaches. Daar waar nodig werken zij zeer nauw samen met gespecialiseerde audiciëns en bouwkundigen. Meer informatie over het aanbod vindt u hier.

Voor meer informatie of een kennismaking kunt u contact opnemen met Jos Cöp (joscop@leertijd.nl - 0631914789).