Vergroten gehoorproblemen het lerarentekort?

Het tekort aan onderwijsgevenden is één van de grootste bedreigingen van de kwaliteit van ons onderwijssysteem. Door gebrek aan passende menskracht gaan lessen niet door of vinden plaats met veel te grote groepen. Het gevolg: leerlingen en studenten worden teveel aan hun lot overgelaten en onvoldoende begeleid bij het bereiken van de leerdoelen. Of, nog erger, de lessen kunnen niet doorgaan en de pechvogels worden naar huis gestuurd.

Het lerarentekort kan verkleind worden door de instroom van nieuwe onderwijsgevenden te versnellen. Met andere woorden, zorgen dat er (snel) nieuw potentieel van de opleidingen komt, al of niet in de vorm van een zij-instroom-traject. Een andere mogelijkheid die benut zal moeten worden is het terugbrengen van de uitstroom, dus zoveel mogelijk mensen die werkzaam zijn in het onderwijs behouden. Dit kan door te voorkomen dat ze vrijwillig of noodgedwongen af gaan haken en hun vak niet meer uit (kunnen) gaan oefenen.

Jaarlijks stroomt een aanzienlijk aantal onderwijsgevenden uit omdat ze gehoorproblemen hebben. Ruim 30% van de mensen die werkzaam zijn in het onderwijs krijgt vroeg of laat te maken met een gehoorprobleem. Vaker dan nodig is, belanden deze mensen op een zijspoor. De ervaringen geven aan dat tijdige hulp in de vorm van een begeleidingstraject op maat dit in veel gevallen kan voorkomen. Door een dergelijk traject op tijd op te starten kan voorkomen worden dat de te grote luisterinspanning een (chronische) stressbron wordt. En dat de betrokkene hierdoor merkt dat het plezier in het werk wegebt en de effectiviteit van het lesgeven afneemt. Simpelweg omdat de communicatie teveel problemen oplevert.


Succesvolle begeleidingstrajecten werken vanuit drie belangrijke invalshoeken. 

De eerste heeft te maken met het optimaal inzetten van hoortechnologie, bijvoorbeeld door het gebruik van een heel goed hoortoestel, eventueel aangevuld met afstandsmicrofoons die het geluid rechtstreeks overbrengen naar het toestel. 

De tweede invalshoek is gericht op het optimaliseren van de ruimtelijke omgeving en akoestiek. Aanpassingen in de inrichting, het beperken van geluidsoverlast en het verbeteren van de verstaanbaarheid zijn hierbij de belangrijkste ingrediënten die voor verbetering kunnen zorgen. 

De derde invalshoek heeft te maken met het aanpassen van het lesgeven aan de gehoorbeperking. Dit betekent dat een flink aantal aspecten van de manier waarop de betrokkene lesgeeft onder de loep worden genomen. Met als ultiem doel het voorkomen van een te grote luisterinspanning, want als deze te groot is, zal er sprake zijn van een enorme stressbron die uiteindelijk zowel het werkplezier als de effectiviteit van het onderwijs gaat ondermijnen.

Persoonlijke begeleidingstrajecten kunnen ervoor zorgen dat onderwijsgevenden met verminderd gehoor niet meer zo gauw in problemen gaan komen bij het uitoefenen van hun beroep. Verder kan hiermee voorkomen worden dat mensen onnodig met ziekteverlof gaan en in een afkeuringstraject verzeild raken. Met veel persoonlijk leed voor de betrokkene en hoge kosten voor de werkgever.

Omdat ieder gehoorprobleem en iedere situatie anders is, zal een kansrijk traject altijd maatwerk zijn. De grote lijn van de trajecten ziet er meestal wel uit zoals in de onderstaande afbeelding. De precieze ingrediënten en de interventies die plaatsvinden kunnen aangepast worden aan de specifieke situatie.

Begeleidingstraject Horen en werken

Leertijd.nl - Horen en werken heeft ruime ervaring met de genoemde problematiek en werkt, als het nodig is, nauw samen met audiciens en bouwkundigen om een optimale oplossing mogelijk te maken.
Wilt u meer informatie, kijk dan bij het aanbod Horen en werken. Of neem direct contact op met Jos Cöp (joscop@leertijd.nl / 06-31914789) voor een kennismaking.