Infographics

Leertijd.nl maakt onderwijskundige infographics die het leren, het lesgeven of het innoveren van het onderwijs ondersteunen. Een gepubliceerde verzameling vindt u op www.canva.com/joscop.


De infographics zijn direct en zonder kosten te openen op het scherm als (digitale) afbeelding. Daarnaast kunnen ze geleverd ze in gedrukte vormen beschikbaar, bijvoorbeeld in de vorm van posters, boekenleggers en roll up banners. Om tegen lage kosten te kunnen leveren heeft Leertijd.nl scherpe afspraken gemaakt met drukwerkpartners. Door samen groter in te kopen wordt de stukprijs in veel gevallen aanzienlijk lager. Vraag om een vrijblijvende prijsopgave.

In co-creatietrajecten kunnen de ontwerpen volledig aangepast worden aan uw situatie, wensen en ervaringen. Ook is het mogelijk om samen nieuwe onderwijskundige infographics te maken en deze als uitgangspunt te nemen bij activiteiten die binnen uw organisatie plaats gaan vinden. Dit kan bijvoorbeeld op het niveau van een individuele school, een schoolbestuur of een samenwerkingsverband.