Producten

Leertijd.nl maakt laagdrempelige, compacte leermiddelen die het leren en lesgeven makkelijker en effectiever maken. Dit gebeurt onder andere in de vorm van ondersteunende leer-  en werkwijzers. Deze bieden houvast en structuur bij het leren en het onderwijzen, maar nemen de regie niet over en laten het eigenaarschap bij de school liggen.


De leer- en werkwijzers zijn direct en zonder kosten te downloaden als (digitale) afbeelding. Daarnaast zijn ze in gedrukte vormen beschikbaar, bijvoorbeeld in de vorm van posters, boekenleggers en roll up banners. Om tegen lage kosten te kunnen leveren heeft Leertijd.nl scherpe afspraken gemaakt met drukwerkpartners. Door samen groter in te kopen wordt de stukprijs in veel gevallen aanzienlijk lager. Vraag om een vrijblijvende prijsopgave.


In co-creatietrajecten kunnen de ontwerpen volledig aangepast worden aan uw situatie en wensen. Ook is het mogelijk om via deze werkwijze samen nieuwe wijzers te maken en te implementeren. Dit kan bijvoorbeeld op het niveau van een individuele school, een schoolbestuur of een samenwerkingsverband.Berichten zoeken op onderwerp of datum:

Onderwerpen

Meer weergeven