Websites

Binnen de netwerkorganisatie Leertijd.nl vinden vele activiteiten plaats. Een aantal projecten heeft een eigen website waar u terecht kunt voor meer informatie, downloads en bijbehorende producten. Hieronder vindt u een overzicht en de links naar de projectsites.


De Leertijd leermiddelen-app

Goede en passende leermiddelen zijn een must voor goed onderwijs. Helaas is het vaak een enorme klus om bruikbare hulpmiddelen te vinden. Daarom heeft Leertijd.nl een app ontwikkeld waarmee u snel een overzicht krijgt van de kenmerken van veel gebruikte leermiddelen en de mate waarin deze aansluiten bij de jongste onderwijskundige ontwikkelingen. De leermiddelendatabase wordt voortdurend verder uitgebreid en bevat beschrijvingen van zowel papieren als digitale materialen. Alle veelgebruikte methoden, apps en tools op het gebied van taal, lezen en spelling zijn of worden erin opgenomen. Klik hier om naar de Leertijd leermiddelen app te gaan.


De woordenschat-aanpak Woordencirkel.nl

Woordenschatonderwijs is sterk in ontwikkeling. Het belang hiervan kan niet of nauwelijks overschat kan worden, want uit steeds meer onderzoeken blijkt dat een goede woordenschat één van de belangrijkste voorspellers van een effectieve schoolloopbaan is. We zien op dit moment dat het vakgebied zich enorm verbreed. Ooit bestond het uit leerkrachtgestuurde lessen waarin een beperkt aantal woorden op een expliciete, robuuste en zeer tijdsintensieve manier werden aangeleerd. De laatste jaren zien we daarnaast veel aandacht ontstaan voor activiteiten waarbij leerlingen in een zeer taalrijke omgeving worden geplaatst en daardoor een veel groter aantal nieuwe woorden leert kennen. Zonder dat deze allemaal expliciet uitgelegd worden. De aanpak Woordencirkel.nl combineert beide aanpakken en het gebruik van ICT is er een wezenlijk onderdeel van. Klik hier om naar de Woordencirkel-website te gaan.Berichten zoeken op onderwerp of datum:

Onderwerpen

Meer weergeven