Aanbod ‘Naar (nog) beter taalleesonderwijs’


Doelgroep:
leerkrachten, intern begeleiders, directeuren.

Inhoud:
Het leesonderwijs is voortdurend in ontwikkeling. Zowel wetenschappers als praktijkdeskundigen zijn permanent bezig om vanuit hun perspectief te bepalen wat werkt en wat niet. In drie interactieve scholingsbijeenkomsten zet Jos Cöp de (nieuwe) ontwikkelingen op een rijtje. Om deze vervolgens direct door te vertalen naar concrete tips en handelingswijzers die morgen gebruikt kunnen worden binnen de leesactiviteiten in de basisschool.

Het programma wordt afgestemd op de wensen van de deelnemers, maar er zal in ieder geval ruimte zijn voor onderwerpen als:

  • Hoe kunnen we de opbrengsten van ons leesonderwijs verbeteren?
  • Hoe leren we lezen volgens de nieuwste inzichten?
  • Hoe geven we correct lezen, vlot lezen, vloeiend lezen, leesbegrip en leesmotivatie een goede plek binnen ons leesonderwijs?
  • Hoe zorgen we voor een duidelijke leerlijn en voldoende leertijd?
  • Hoe zorgen we voor goede leesinstructie en feedback?
  • Hoe zorgen we voor voldoende aandacht voor automatisering en inoefening van het technisch lezen?
  • Hoe monitoren we de leesresultaten?
  • Hoe gaan we om met verschillen tussen leerlingen?
  • Hoe kunnen (digitale) leermiddelen ons leesonderwijs beter ondersteunen?

Naast (actuele) informatie is er ook veel aandacht voor onderlinge uitwisseling van ideeën en ervaringen.

Docent:
Jos Cöp.

Kosten:
Op aanvraag en gebaseerd op specifieke wensen.