Activiteiten

Leertijd.nl is gespecialiseerd in onderwijskundige advies-, ontwikkel- en trainingsactiviteiten. In de meeste gevallen ligt hierbij het accent op op locatiegebonden activiteiten. Online meetings, bijvoorbeeld via Google Meet of Skype, behoren echter ook tot de mogelijkheden.

Innovatietrainingen

Leertijd.nl verzorgt in opdracht cursussen, scholingen en trainingen. Deze activiteiten worden zoveel mogelijk op maat ingericht. Veelgevraagde trainingen zijn:
 • Innovatietraining 'Naar beter technisch leesonderwijs'
 • Innovatietraining 'Naar beter begrijpend leesonderwijs'
 • Innovatietraining 'Naar beter woordenschatonderwijs'
 • Innovatietraining 'Naar beter taalonderwijs'
 • Innovatietraining 'Effectiever leren in een digitale omgeving' 
 • Innovatietraining 'Succesvol onderwijs innoveren'
 • Innovatietraining 'Beter en sneller leren met de DVVV-aanpak
Alle docenten die opdrachten uitvoeren onder de vlag van Leertijd.nl zijn CRKBO-gecertificeerd. Dit betekent dat de trainings- en scholingactiviteiten in veel gevallen btw-vrij geleverd kunnen worden.

Adviestrajecten

De adviesactiviteiten zijn in de meeste gevallen gericht op visie-, keuze- en implementatietrajecten.

In een visietraject kunnen onder meer de volgende vragen aan de orde zijn:
 • Wat is onze visie op persoonlijk leren en het gebruik van ICT?
 • Hoe moet ICT het werken en leren gaan ondersteunen?
 • Welke devices passen hierbij?
 • Hoe gaat het taal- en leesonderwijs er de komende jaren uitzien?
 • Welke leermiddelen passen daar wel en niet bij?
 • Wat is de plaats van methoden?
 • Wat is een optimale balans tussen papier en digitaal?
 • Hoe maken we een succesvolle start?
In een keuzetraject kunnen onder meer de volgende vragen aan de orde zijn:
 • Hoe gaat de basisleerlijn voor het vakgebied eruit zien en welke leerdoelen komen aan de orde?
 • Welke apps en digitale programma's gaan de basis vormen?
 • Hoe gaan wij om met verschillen tussen kinderen?
 • Hoe houden we de werkdruk onder controle?
 • Hoe gaan we zorgen voor een goede implementatie?
In een implementatietraject kunnen onder meer de volgende vragen aan de orde zijn:
 • Hoe werken de digitale programma's?
 • Hoe passen we elementen uit de digitale taalleesdidactiek toe?
 • Hoe bewaken we de doelgerichtheid van de leeractiviteiten?
 • Hoe gaan we in praktijk om met verschillen tussen kinderen?
 • Hoe gaan we om met dashboards en resultaten?
 • Welke apps kunnen we aanvullend gaan gebruiken?
 • Hoe houden we de werkdruk onder controle?
 • Hoe bouwen we de gekozen aanpak verder uit?
Ontwikkelactiviteiten / co-creatie

De ontwikkeltrajecten bij Leertijd.nl zijn gericht op co-creatie. Samen wordt toegewerkt naar een product op maat. In veel gevallen kan hierbij gebruik gemaakt worden van kant en klare componenten die door Leertijd.nl in eerder stadium reeds zijn ontwikkeld. Deze worden in gezamenlijk overleg aangepast en toegepitst op de eigen situatie.

In een ontwikkeltraject kunnen onder meer de volgende vragen aan de orde zijn:
 • Hoe maken we een eigen curriculum en aanpak?
 • Hoe ontwikkelen we zelf nieuwe leermiddelen?
 • Welke apps en programma's kunnen we gaan gebruiken?
 • Hoe maken we het onderwijsprogramma persoonlijker?
 • Hoe geven we de 21e eeuwse vaardigheden een plek binnen het programma?
 • Hoe zorgen we voor meer uitdaging bij het leren?
 • Hoe kunnen we elementen van onderzoekend en ontdekkend leren een plek geven?
Onderwijskundig interimmanagement

Samenwerken aan verbetering van het onderwijsaanbod en de leerresultaten van een school lukt niet altijd door hulp op afstand, bijvoorbeeld via trainingen, adviezen en gezamenlijke ontwikkelactiviteiten. Soms is het een goede keuze om vakmensen van buiten de school voor een bepaalde tijd onderdeel uit te laten maken van de schoolorganisatie zelf. Leertijd.nl levert en / of bemiddelt bij vinden van een onderwijskundige interimmanager die vanuit een sterk inhoudelijke gerichtheid een belangrijke bijdrage kan leveren aan een beter presterende onderwijsorganisatie en betere leerlingresultaten.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Jos Cöp.Berichten zoeken op onderwerp of datum:

Onderwerpen

Meer weergeven