Activiteiten

Leertijd.nl werkt samen met onderwijs-, advies- en ontwikkelorganisaties aan de verbetering van het taal- en leesonderwijs. Daarbij is veel aandacht voor het effectief gebruiken van (digitale) leermiddelen, devices en didactieken. De professionals die samenwerken onder vlag van Leertijd.nl hebben hun sporen verdiend als het gaat om het verbeteren van het taal- en leesonderwijs. Daarnaast zijn zij dagelijks bezig met verantwoord en effectief gebruik van ICT binnen deze vakgebieden.

Deze kennis en kunde delen ze graag met u door samen aan de slag te gaan met visie-, keuze-, implementatie- en ontwikkelvraagstukken. Dit kan gebeuren vanuit advies- en begeleidingsactiviteiten en door het geven van cursussen, scholingsbijeenkomsten en trainingen. Alle inspanningen zijn erop gericht om samen (het) leren te ontwikkelen. De inbreng van de Leertijdexperts kan ook plaatsvinden via online meetings, bijvoorbeeld via Google Meet of Skype. Maar in veel gevallen zal het accent liggen op locatiegebonden activiteiten.


Visievraagstukken

In een visietraject kunnen de volgende vragen aan de orde zijn:
 • Wat is onze visie op persoonlijk leren en het gebruik van ICT?
 • Hoe moet ICT het werken en leren gaan ondersteunen?
 • Welke devices passen hierbij?
 • Hoe gaat het taal- en leesonderwijs er de komende jaren uitzien?
 • Welke leermiddelen passen daar wel en niet bij?
 • Wat is de plaats van methoden?
 • Wat is een optimale balans tussen papier en digitaal?
 • Hoe maken we een succesvolle start?

Keuzevraagstukken

In een keuzetraject kunnen de volgende vragen aan de orde zijn:
 • Hoe gaat de basisleerlijn voor het vakgebied eruit zien en welke leerdoelen komen aan de orde?
 • Welke apps en digitale programma's gaan gaan de basis vormen?
 • Hoe gaan wij om met verschillen tussen kinderen?
 • Hoe houden we de werkdruk onder controle?
 • Hoe gaan we zorgen voor een goede implementatie?

Implementatievraagstukken

In een implementatietraject kunnen de volgende vragen aan de orde zijn:
 • Hoe werken de digitale programma's?
 • Hoe passen we elementen uit de digitale taalleesdidactiek toe?
 • Hoe bewaken we de doelgerichtheid van de leeractiviteiten?
 • Hoe gaan we in praktijk om met verschillen tussen kinderen?
 • Hoe gaan we om met dashboards en resultaten?
 • Welke apps kunnen we aanvullend gaan gebruiken?
 • Hoe houden we de werkdruk onder controle?
 • Hoe bouwen we de gekozen aanpak verder uit?

Ontwikkelvraagstukken

In een ontwikkeltraject kunnen de volgende vragen aan de orde zijn:
 • Hoe maken we een eigen curriculum en aanpak?
 • Welke apps en programma's kunnen we gebruiken?
 • Hoe maken we het programma persoonlijker?
 • Hoe geven we de 21e eeuwse vaardigheden een plek binnen het programma?
 • Hoe bieden we meer uitdaging bij het leren?
 • Hoe kunnen we elementen van onderzoekend en ontdekkend leren een plek geven?
 • Hoe houden we het allemaal haalbaar?

Cursussen, scholingen en trainingen

Leertijd levert en verzorgt in opdracht ook (onderdelen van) cursussen, scholingen en trainingen. Deze activiteiten worden zoveel mogelijk op maat ingericht en zijn in veelal een deel van een bredere opleiding. Veelgevraagde modules zijn:
 • Module 'Het innoveren van het technisch leesonderwijs'
 • Module 'Het innoveren van het begrijpend leesonderwijs'
 • Module 'Het innoveren van het woordenschatonderwijs'
 • Module 'Het innoveren van het taalonderwijs'
 • Module 'Leren in een digitale omgeving' 
 • Module 'Succesvol onderwijs innoveren'
Alle docenten die opereren onder de vlag van Leertijd.nl zijn CRKBO-gecertificeerd. Dit betekent dat de trainings- en scholingactiviteiten in veel gevallen btw-vrij geleverd kunnen worden.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Jos Cöp.Berichten zoeken op onderwerp of datum:

Onderwerpen

Meer weergeven