Specialist leesonderwijs met Estafette 3 in één dag (professionaliseringsaanbod)

Goed leren lezen is een mensenrecht. Leerlingen die opgroeien in de 21e eeuw zullen meer  lezen dan op ieder ander moment in de geschiedenis. Een goede leesvaardigheid is daarbij noodzakelijk. Ontbreekt die, dan loopt een kind het risico de school onvoldoende functioneel geletterd te verlaten en geen eerlijke kans te krijgen in de samenleving.

De methode Estafette 3 is een uitstekend hulpmiddel om het leesonderwijs kwalitatief goed neer te zetten. Maar in de huidige tijd is een methode geen instrument meer dat in alle opzichten slaafs gevolgd zou moeten worden. Uiteindelijk gaat het om de afstemming op wat de leerlingen nodig hebben. De methode is daarbij geen doel, maar een middel dat een passende inrichting van het leesonderwijs optimaal kan faciliteren.

Inhoud activiteit:
Het aanbod 'Specialist lezen met Estafette 3 in één dag' is bedoeld om alle belangrijke inzichten en ontwikkelingen op het gebied van het leesonderwijs in één intensieve scholingsdag op een rijtje te zetten en met elkaar te doorleven. Om deze vervolgens direct te verbinden met optimaal gebruik van Estafette 3 op een manier die past bij de eigen school. Met de opgedane kennis en inzichten is de deelnemer in staat om het eigen leesonderwijs effectiever in te richten en een steun te zijn voor leerlingen, collega's en ouders.

Aan het eind van de dag ontvangt u een deelnamecertificaat op basis waarvan u wordt toegelaten tot het Netwerk van Leesspecialisten Estafette 3. Een plek waar u samen met vakgenoten uw kennis op peil kunt houden en verder kunt verdiepen.

Het intensieve programma bestaat uit interactieve presentaties, korte praktijkopdrachten en uitwisselwerkvormen. Er zal daarbij in ieder geval ruimte zijn voor onderwerpen als:
  • Wat zijn de kenmerken van Estafette 3 die het verschil kunnen maken?
  • Hoe kunnen we de opbrengsten van ons leesonderwijs verbeteren?
  • Hoe leren we lezen volgens de nieuwste inzichten?
  • Hoe geven we correct lezen, vlot lezen, vloeiend lezen, leesbegrip en leesmotivatie een goede plek binnen ons leesonderwijs?
  • Hoe zorgen we voor een duidelijke leerlijn en voldoende leertijd?
  • Hoe zorgen we voor goede leesinstructie en feedback?
  • Hoe monitoren we de resultaten?
  • Hoe gaan we om met verschillen tussen leerlingen?
  • Hoe kunnen de (digitale) onderdelen van Estafette 3 ons leesonderwijs beter ondersteunen?
  • Hoe voorkomen we een overladen lesprogramma?
Doelgroep:
Leerkrachten, intern begeleiders en directeuren

Uitgevoerd door:
Jos Cöp, m.m.v. een gastdocent

Data:
Donderdag 14 november 2019
Woensdag 19 februari 2020
In overleg

Locatie:
De Meshallen, Wijchen
In overleg

Aantal deelnemers:
Maximaal 12 personen

Kosten:
De kosten voor deze professionaliseringsdag bedragen € 249,- per persoon. Genoemd bedrag is inclusief de edugraphic-bundel 'Lezen als basis', de handouts, koffie/thee en lunch.

Inschrijven:
Klik hier om het inschrijvingsformulier te openen.

Zes weken voorafgaande aan de bijeenkomst ontvangt u de factuur. Twee weken voor de bijeenkomst ontvangt u een uitnodigingsmail met daarin de laatste informatie.

Varianten op dit aanbod:
Dit aanbod kan op verzoek ook in een in company-vorm, op andere data en op andere locaties georganiseerd worden. Neem hiervoor contact met ons op.

Meer info en contact:
info@leertijd.nl
06-31914789

Flyer: