Doen wat echt werkt in de 21e eeuw (projectaanbod)

We leven in een tijdperk waarin de discussies over kwaliteit van onderwijs fel zijn. Vanuit verschillende disciplines en groepen worden tegenstrijdige conclusies getrokken ten aanzien van wat goed onderwijs is. Dit levert en verwarring en vragen op en heeft tot gevolg dat de professionele kompas van veel mensen hapert. Wat werkt wel en wat niet? Wat is vernieuwend en wat niet? Moet de leerkracht sturen of dat juist meer aan de leerling zelf overlaten? Zijn we goed bezig of juist niet? Stelt de 21e eeuw andere eisen aan het aanbieden van onderwijs? Allemaal vragen waarvan het logisch is dat ze gesteld worden. Maar ook vragen die professionals het gevoel kunnen geven dat ze het niet gauw meer goed kunnen doen.

Zowel wetenschappers als praktijkdeskundigen zijn permanent bezig om vanuit hun perspectief te bepalen wat werkt en wat niet. Het is belangrijk om daarop mee te liften.

Inhoud activiteit:
In één of enkele interactieve professionaliseringsbijeenkomsten(en) zet Jos Cöp de (nieuwste) ontwikkelingen op een rijtje. Om deze vervolgens direct door te vertalen naar concrete tips en handelingswijzers die morgen gebruikt kunnen worden binnen de school of het kindcentrum.

Mocht u ook mee willen doen met activiteiten van het project, dan zijn daar verschillende mogelijkheden voor. U kunt bijvoorbeeld deelnemen aan het scholingsaanbod 'Op weg naar een toekomstbestendig onderwijsconcept in één dag'. Of voor verder aanbod in een compacte vorm zoals een interactieve lezing, workshop of dialoogsessie. Maar er zijn ook uitgebreidere mogelijkheden in de vorm van een meerdaagse training, cursus of compleet innovatietraject.

De inhoud wordt afgestemd op de wensen van de deelnemers, maar er zal in ieder geval ruimte zijn voor onderwerpen als:
 • Hoe ziet ons onderwijs er straks uit?
 • Moeten we naar een nieuw onderwijsconcept?
 • Hoe maken we dat toekomstbestendig?
 • Welke problemen moeten we oplossen?
 • Is een goede leermotivatie een voorwaarde vooraf?
 • Moeten we het onderwijs anders willen organiseren?
 • Kan technologie het leren beter faciliteren?
 • Moeten we de onderwijsresultaten anders gaan meten?
 • Moet het curriculum veranderen?
 • Hoe maken we het leren persoonlijker?
 • Hoe gaan we om met verschillen tussen leerlingen?
 • Moeten we scholen anders gaan inrichten?
 • Welke veranderstrategieën werken?
Naast (actuele) informatie is er ook veel aandacht voor onderlinge uitwisseling van ideeën en ervaringen.

Doelgroep:
Leerkrachten, docenten, intern begeleiders, directeuren, bestuurders

Uitgevoerd door:
Jos Cöp

Locatie:
In overleg

Kosten:
Op aanvraag en gebaseerd op specifieke wensen

Literatuur / edugraphic-bundel:
Er wordt gebruik gemaakt van de nieuwste versie van de Edugraphic-bundel 'Doen wat echt werkt in de 21e eeuw'.

Meer info:
info@leertijd.nl
06-31914789