Posts

Posts uit 2018 weergeven

De kwaliteit van het taalleesonderwijs (infographic)

Afbeelding
Veel scholen zoeken naar mogelijkheden om het taalleesonderwijs te verbeteren. Het mooie is dat er heel veel onderzoeken naar gedaan worden en er veel over gepubliceerd wordt. Het nadeel daarvan is echter ook dat het soms moeilijk is om door de bomen het bos te zien. Om die reden heb ik een infographic samengesteld waarin de hoofdzaak samen wordt gevat in 5 kwaliteitspunten en de daarbij behorende actiepunten of vragen. Deze kunnen worden gebruikt als kijkwijzer en daarmee ook een belangrijke rol vervullen bij het selecteren van de actiepunten die in uw situatie het verschil kunnen gaan maken.

U vindt de infographic hieronder afgebeeld.


Wilt u de poster afdrukken op A2-formaat (42 x 59,4 cm, 7,51 mb)? Dan kunt u het hoge resolutie bestand hier downloaden.

Weet me te vinden als ik u verder kan helpen.

Jos Cöp.

Op weg naar (nog) beter aanvankelijk leesonderwijs (presentatie Rijssen)

Afbeelding
Dank aan alle bezoekers van mijn interactieve lezing op de Momento informatiedag 2018 in Rijssen, georganiseerd door Heutink.

We hebben het tijdens de lezing gehad over de nieuwste inzichten en verbetermogelijkheden bij het taalleesonderwijs. En over de mogelijkheden die de inzet van ict hierbij juist wel of juist niet biedt. Als afsluiting hebben we ingezoomd op de infographic 'Naar (nog) beter leesonderwijs'. De gerichte verandervragen die erin zijn opgenomen, kunnen richting geven aan een schoolspecifiek verbetertraject.

Hieronder vindt u, zoals afgesproken, de presentatie. Op veel van de dia's kunt u doorklikken naar achterliggende publicaties, films of infographics.Mocht ik u verder kunnen helpen, weet me dan te vinden.

Vriendelijke groeten,

Jos Cöp.

De kracht van goed aanvankelijk leesonderwijs (presentatie Ede)

Afbeelding
Dank aan alle bezoekers van mijn interactieve lezing op de Momento informatiedag 2018 in Ede, georganiseerd door Heutink.

We hebben het tijdens de lezing gehad over de nieuwste inzichten en verbetermogelijkheden bij het taalleesonderwijs. En over de mogelijkheden die de inzet van ict hierbij juist wel of juist niet biedt. Als afsluiting hebben we ingezoomd op de infographic 'Naar (nog) beter leesonderwijs'. De gerichte verandervragen die erin zijn opgenomen, kunnen richting geven aan een schoolspecifiek verbetertraject.

Hieronder vindt u, zoals afgesproken, de presentatie. Op veel van de dia's kunt u doorklikken naar achterliggende publicaties, films of infographics.


Vriendelijke groeten,

 Jos.

Succesvol onderwijs innoveren met minimale werkdruk (infographic)

Afbeelding
Veel onderwijsorganisaties zoeken voortdurend naar mogelijkheden om verbeteringen te implementeren. Bijvoorbeeld gericht op het instructie geven, effectiever omgaan met verschillen, adequater gebruik maken van de technologie of om de begeleiding van beginnende leerkrachten beter vorm te geven. Het is opvallend in hoeveel gevallen deze inspanningen niet tot succes leiden. Met als gevolg tijdverspilling, werkdruk, frustratie en ongenoegen.

Het gaat helaas vaak mis bij hele simpele dingen die te maken hebben met de gevolgde implementatiemethodiek of juist het ontbreken van een dergelijk handelingsstramien. Nog concreter is het vaak terug te brengen tot een vijftal zeer triviale punten. Vijf punten die uiteindelijk het verschil kunnen maken tussen een zeperd of een succes.

Ik heb deze punten bij elkaar gezet in de onderstaande infographic en gebruik deze regelmatig binnen mijn activiteiten. Wellicht heeft u er ook wat aan. Ik hoor het graag.
Hoe persoonlijk moet het leren zijn? Verantwoord en haalbaar omgaan met verschillen. (tijdschriftversie)

Afbeelding
Ooit was onderwijs een zeer overzichtelijk systeem waarbij de leerstof en de didactiek voor alle leerlingen gelijk waren. Gegoten in een betrekkelijk eenvoudige klassikale organisatievorm, waarbij de kalenderleeftijd in veel gevallen leidend was voor de indeling. Dit basisidee staat op veel scholen onder druk, omdat de verschillen tussen leerlingen de benadering als één groep moeilijk of zelfs onmogelijk maakt. De aandacht voor de persoonlijke leerbehoeften van het individu is de afgelopen jaren dan ook sterk toegenomen. Wellicht ook omdat het gebruik van digitale hulpmiddelen het eenvoudiger maakt om hier gerichter mee om te gaan.

Vanuit de bovenstaande probleemdefinitie werd een aantal jaren terug personaliseren van het leren als oplossing gezien voor een breed scala aan onopgeloste onderwijsdilemma’s. Wat momenteel opvalt, is dat steeds meer onderzoeken en opinies juist kritische kanttekeningen plaatsen bij dit verwachtingspatroon.

In het blad Basisschoolmanagement (nummer 7, jaarg…

Uitdagend en effectief leren: wat werkt en wat niet? (presentatie NJPV 2018)

Afbeelding
Dank aan alle bezoekers van mijn interactieve lezingen op de NJPV conferentie 2018 in Nunspeet.

Hieronder vindt u, zoals afgesproken, de presentatie. Op veel van de dia's kunt u doorklikken naar achterliggende publicaties, films of infographics.


Nogmaals dank voor uw aanwezigheid en weet me te vinden als ik u verder kan helpen.

 Jos Cöp.

Leren en onderwijzen op weg naar 2025. (presentatie Probiblio 2018)

Afbeelding
Dank aan alle bezoekers van mijn interactieve lezing in de openbare bibliotheek in Amsterdam.

Hieronder vindt u, zoals afgesproken, de presentatie. Op veel van de dia's kunt u doorklikken naar achterliggende publicaties, films of infographics.

Nogmaals dank voor uw aanwezigheid en weet me te vinden als ik u verder kan helpen.

Jos Cöp.


Hoe persoonlijk moet het leren zijn? Vier manieren om verantwoord en haalbaar om te gaan met verschillen. (weblogversie)

Afbeelding
Ooit was onderwijs een zeer overzichtelijk systeem waarbij de leerstof en de didactiek voor alle leerlingen gelijk waren. Gegoten in een betrekkelijk eenvoudige klassikale organisatievorm, waarbij de kalenderleeftijd in veel gevallen leidend was voor de indeling. Dit basisidee staat op veel scholen onder druk, omdat de verschillen tussen leerlingen de benadering als één groep moeilijk of zelfs onmogelijk maakt. We zien daarom dat de aandacht voor de persoonlijke leerbehoeften van het individu de afgelopen jaren sterk is toegenomen. Wellicht ook wel omdat het gebruik van digitale hulpmiddelen het makkelijker maakt om hier gerichter mee om te gaan.

Vanuit de bovenstaande probleemdefinitie werd een aantal jaren terug personaliseren (van het leren) als oplossing gezien voor een breed scala aan onopgeloste onderwijsdilemma’s. Wat momenteel opvalt, is dat steeds meer onderzoeken en opinies juist kritische kanttekeningen plaatsen dit verwachtingspatroon. Vaak vergezeld van een een warm pleid…

Simpeler en effectiever nieuwe woorden leren (infographic)

Afbeelding
Woordenschatonderwijs staat bekend als een complex vakgebied. Dit vindt z'n oorsprong in het feit dat woorden leren in de Nederlandse onderwijscontext teveel opgehangen wordt aan het geven van complete lessen volgens het directe instructiemodel. Het bezwaar hiervan is dat het daarmee een zeer leerkrachtgebonden activiteit wordt gekoppeld aan vele acties en herhalingen. Gevolg is dat er in vaak maar weinig woorden daadwerkelijk aangeleerd worden.

Zo zou ieder woord minstens 7 tot 9 keer herhaald moeten worden om toegevoegd te kunnen worden aan de actieve woordenschat van een persoon. Dit terwijl iedereen ook persoonlijke ervaringen heeft waarbij een nieuwe woordbetekenis soms ook juist heel snel eigen gemaakt kan worden. De gedachte dat alles in de vorm van een les, gekoppeld aan een compleet lesmodel en met een groot aantal herhalingen moet plaatsvinden, is daarom wat overdreven.

Vanuit ander onderzoek (zie Tiggelaar, 2017) weten we dat drie dingen heel belangrijk zijn bij het eig…

Groeipad leren met ICT (infographic)

Afbeelding
Het gebruik van ICT bij het leren is inmiddels net zo gewoon geworden als het feit dat op de meeste boterhammen boter zit. In een effectieve leeromgeving zijn digitale hulpmiddelen namelijk niet meer weg te denken. Toch blijft het nog steeds zoeken naar de best passende manier om technologie het leren en onderwijzen de laten ondersteunen.

Veel scholen zijn los van elkaar aan het uitvogelen hoe ze het gebruik van digitale technologie een goede plek kunnen geven binnen hun onderwijsaanbod. Soms is het zelf uitvinden van het wiel een zinnige bezigheid, maar er zijn ook momenten dat het meeliften op verworven inzichten van collegascholen kan zorgen voor een besparing in de vorm van tijd en energie.

Natuurlijk zijn niet alle scholen hetzelfde, maar het is toch opvallend om te zien hoe verschillende scholen hun ambities vaak verpakken in een gelijksoortig groeipad. Hieronder vindt u een veelgebruikt voorbeeld in de vorm van een infographic. Wellicht dat het u kan helpen om de ambities die u…

U vraagt, wij draaien (column)

Afbeelding
Ja hoor, het kan er nog wel bij. We nemen nog wel wat gebarentaal, bewegend leren en toekomstkunde op in het lesrooster. En tijdens de schaakles besteden we nog wat extra aandacht aan seksuele weerbaarheid in combinatie met orgaandonatie. Om vlak voor de krokusvakantie nog een digitale rondleiding door het Rijksmuseum te organiseren met als intro het zorgvuldig leren kennen van de nieuwe privacywetgeving. 
Aan de bereidheid van ons schoolteam zal het zeker niet liggen. Een themaatje of onderwerpje meer moet toch kunnen? Je zou het zeggen. 
Maar wat is het probleem wel? Basisscholen zijn verplicht om leerlingen 7520 uur onderwijs aan te bieden. Verplicht doet vermoeden dat meer ook mag, maar de praktijk is anders. Eén minuut na schooltijd staat de Volvo V70 2.0T R-edition namelijk al met ronkende motor en een skikoffer op het dak voor de school te wachten. Om Jan Julius en Frederic direct op te kunnen pikken en 7 uur later af te leveren bij Hotel Edelweis in Hochsölden. Kortom, de ver…

Uit de wind houden (column)

Afbeelding
Het Nederlands onderwijs gaat al 20 jaar lang in kwaliteit achteruit. Tenminste als we het overschrijfwerk van de onderwijsinspectie mogen geloven. Rapporten en onderzoeken die we al lang kenden, moesten schijnbaar nog eens bij elkaar gezet worden om het schrikeffect te vergroten. Maar als dat zo noodzakelijk is, wie heeft er dan een twintigvoudige winterslaap van 12 maanden gehouden?

Je zou het maar over je heen krijgen als kersverse, enthousiaste juf Nienke. Je dacht aan de slag te gaan in het vak dat er misschien wel het meest toe doet. Sta je net een paar maanden voor de klas en je hele kennissenkring, inclusief tante Bep met haar onderwijskennis vergelijkbaar met een konijn van 8 maanden, begint zelfs op verjaardagen bagger over je uit te storten.

Of meester Kees. 64 jaar oud inmiddels en bijna dagelijks aftellend naar het moment dat de camper richting Marbella kan, zonder aan het eind van de vakantie terug te hoeven zijn. Altijd met hart en ziel het beste gegeven voor zijn leer…

Verdiepend lezen, luisteren en kijken (infographic)

Afbeelding
Begrijpend lezen is een vak in verdrukking. Er zijn mensen die vinden dat het vakgebied doodverklaard moet worden. De vraag is echter of dat een oplossing is. Leesbegrip is en blijft namelijk een enorm belangrijk iets. Wel kan vastgesteld worden dat het als geïsoleerd schoolvak te ver doorgeschoten is. Dan is het dus zaak om terug te gaan naar de basis en te zoeken naar een betere balans.

Met een schuin oog kijken naar de ontwikkelingen op het gebied van close reading kan dan helpen. Vanuit die richting kan de expliciete aandacht voor leesbegrip op een functionele manier geborgd worden. En dit hoeft helemaal niet met ingewikkelde en omvangrijke methoden en meer leertijd dan nodig is. De kern is ook te pakken in een simpele infographic. Deze is hieronder weergegeven en zonder kosten te downloaden.

Close reading is een aanpak waarbij sterk gericht wordt op de tekst als geheel. Door simpelweg met elkaar de tekst herhaald (2 à 3 keer) door te nemen, wordt op basis van een geëxpliciteerd …

De resultaten vallen tegen. Wat nu? (tijdschriftartikel)

Afbeelding
Het gebeurt van tijd tot tijd op veel scholen. De periodieke toetsen van het leerlingvolgssysteem zijn afgenomen en de resultaten vallen (zwaar) tegen. In veel gevallen leidt dit al snel tot een panisch gevoel bij schoolteams, schoolleiders, besturen en ouders. Soms terecht, want als het de opmaat naar verval of uitblijven van herstel is, is er echt wel wat aan de hand. Maar soms ook niet terecht, want één toetsafname is ook een momentopname. En die ene afname bepaalt niet de lijn.

Als het echter meer is dan een incident, dan is er werk aan winkel. De vraag hoe de stijgende lijn (weer) gevonden kan worden, is dan op z’n plaats. In dit artikel bespreken we een vijftal kernpunten die als neutrale kapstok kunnen dienen bij het zoeken naar oorzaken en oplossingen. Het neutrale zit ‘m in het feit dat genoemde punten niet gekoppeld zijn aan een specifieke vakgebieden of organisatievormen. Ze zijn van toepassing op scholen die de ambitie hebben om heel kindgericht onderwijs te bieden. Maar …

Cijfergek (column)

Afbeelding
Het is om gek van te worden. Al die cijfers. En dan niet van die mooie poëtische zoals de zwoele 7 of een talentvolle 10. Nee, van die houterige als de 7,8 of de 7,9. Ondanks de positieve afrondingsmogelijkheden is het cum-laude-gevoel bij voorbaat al de nek om gedraaid is. Het enige cijfer dat niet mooi klinkt, maar toch een geweldige uitstraling heeft, blijft de zes min. Het voelt als de ultieme ontsnapping die nauwelijks nog voor mogelijk werd gehouden.

Natuurlijk kunnen cijfers een heel belangrijke functie hebben. Ze drukken uit of leerstof beheerst wordt. Is dat het geval, dan ligt luilekkerland open in de vorm van verrijkingsstof of liever nog, iets voor jezelf doen. Heerlijk. Altijd al gewild. In alle gevallen beter dan opnieuw aan het herhalingsinfuus, ooit door één of andere duffe Engelsman voorzien van de eufemistische term reteaching. Nog een keer de instructie, die de afgelopen weken al twee keer zonder resultaat verlengd was.

Maar echt serieus wordt het als het cijfer mi…

Maak van de school een woordpaleis. Eigentijds woordenschatonderwijs met de Woordencirkel-aanpak. (tijdschrifartikel)

Afbeelding
Door Jos Cöp en Judith Veldhuizen

Op veel scholen is het woordenschatonderwijs aan het veranderen. Van voorgeprogrammeerde lessen uit een taalmethode, wordt het steeds meer de vakoverstijgende smeer- en leerolie die de basis vormt van de complete persoonlijke (taal)ontwikkeling. Voor veel schoolleiders is het een uitdaging om onderwijskundig leiding te geven aan dit veranderingsproces. En dat is volkomen begrijpelijk, want het kan heel veel dingen tegelijkertijd raken. Denk aan het taalbeleid van de school, het streven naar verbinding tussen vakgebieden, de inpassing van 21e-eeuwse vaardigheden in het curriculum en het meer gaan werken met digitale leermiddelen en devices. Boeiender kan eigenlijk niet, maar eenvoudig is anders.


De Woordencirkel-aanpak
In het vorige nummer van BSM schetsten wij een aantal (vak)inhoudelijke ontwikkelingen die de laatste decennia het woordenschatonderwijs beïnvloed hebben. Met als voornaamste boodschap: het belang van het vakgebied kan nauwelijks overscha…

De kern van goed onderwijs (verbeterwijzer)

Afbeelding
Wat is het beste onderwijs? Het lijkt zo'n eenvoudige vraag. Maar het exacte antwoord erop zal nooit komen. Leren is namelijk een complex proces en kan op vele manieren plaatsvinden. En dan geldt dat natuurlijk ook voor het onderwijzen zelf. Gelukkig maar.

Om zelf te kunnen bepalen of het onderwijs goed in elkaar zit, is het wel belangrijk om enige notie te hebben van hoe het leren plaatsvindt. Neurale netwerk theorieën vertellen ons dat goede verbindingen in het lange termijn geheugen tussen de 'juiste' stukjes informatie leiden tot het snel terug kunnen halen van de juiste info op het juiste moment. Om het vervolgens in een split second te kunnen combineren in het werkgeheugen, het meest trage en kwetsbare punt bij het leren. Simpelweg omdat het niet meer dan een stuk of vijf zaken tegelijkertijd kan combineren. Het hanteert daarbij het vol is vol principe. Als de genoemde verbindingen tussen de info goed zijn, hoeft deze flessenhals van het denken minder belast te word…

Hoe ICT-gebruik tot meer effectieve leertijd gaat leiden. (presentatie / event)

Afbeelding
Op 24 januari vond in Apeldoorn de Heutink ICT Dag 2018 plaats. Het was een bijzondere happening. Het thema waar het om draaide was 'recht doen aan verschillen'. In een tijd waarin ICT enorm veel mogelijkheden biedt om beter om te gaan met verschillen, uiteraard een hele mooie en bruikbare verdiepingsmogelijkheid.

Naast het feit dat ik zelf ook een bijdrage mocht verzorgen, heb ik vele nieuwe ontwikkelingen mogen zien en met anderen mogen bespreken. Meer dan de moeite waard dus.

Ik wil via deze weg de bezoekers van mijn presentatie bedanken. Volgens afspraak staan hieronder de gebruikte dia's en het digitale prikbord met de artikelen. Met daaronder ook nog het digitale prikbord met de links naar artikelen die we (deels) tijdens de presentatie geraakt en besproken hebben.

Mocht ik u verder nog van dienst kunnen zijn, weet me dan te vinden.

Jos Cöp


Berichten zoeken op onderwerp of datum:

Onderwerpen

Meer weergeven

Blogarchief

Meer weergeven