Passend en uitdagend leren in de 21e eeuw (discussiefilm)

Het onderwijs in de westerse wereld heeft een sterk consumerend karakter. Heel veel leerlingen leren leerkrachtgestuurd en krijgen veel instructie, feedback en begeleiding. Door deze aanpak, vaak verpakt in de lesfasen van het directe instructiemodel, bereiken zij de leerdoelen die ze zelfstandig niet of minder snel zouden kunnen bereiken.

Maar er zitten ook keerzijden aan deze aanpak. Bijvoorbeeld voor de leerlingen die meer uitdaging nodig hebben om bij de les te blijven. Zij die het, door allerlei redenen, niet op kunnen brengen om gedwee mee te doen. In veel gevallen betreft dit ook de kinderen die meerbegaafd zijn en de doelen ook op andere manieren en misschien ook wel in de helft van de tijd zouden kunnen bereiken.

Maar er zijn ook kritische kanttekeningen te maken als het gaat om de rol van de leerkracht. Ook voor de leerkrachten zelf heeft de sterke sturing die ze moeten bieden een prijs. Alles, instructies en oefenopdrachten, moet voorbereid en op maat klaargezet worden. Vaak zelfs op een onhaalbaar aantal niveaus. Dit leidt in steeds meer gevallen tot een onverantwoorde taakbelasting bij de onderwijsgevende.

Redenen genoeg om te kijken of het ook allemaal wat minder leerkrachtgestuurd, consumerend en passief zou kunnen. Met meer leerlingsturing door ruimte te geven om onderzoekend en ontwerpend aan de slag te gaan. En daarmee te leren door zelf instructies, opdrachten en toepassingen te produceren in plaats van ze alleen maar te consumeren. Om die vervolgens te delen waardoor ook anderen er weer van kunnen leren.

Maar in de beperking toont zich de meester (of de juf). Uit het verleden moeten we leren dat het nu niet ineens allemaal anders moet. Dat er niet één beste manier van onderwijzen is, hebben vele wetenschappelijke onderzoeken reeds aangetoond (Hattie, 2013). Dit is namelijk afhankelijk van de leerdoelen die aan de orde zijn en de leerbehoeften van individuele leerlingen.

Met de discussiefilm 'Passend en uitdagend leren in de 21e eeuw' nodigen wij u uit om mee te denken over hoe het ook zou kunnen. We maken een reis langs het model directe instructie, het model uitdagend leren, de executieve vaardigheden, de 21e eeuwse vaardigheden en het gericht inzetten van ICT in de klas. We hopen dat u er wat aan heeft.

Berichten zoeken op onderwerp of datum:

Onderwerpen

Meer weergeven