Posts

Posts uit januari, 2015 weergeven

Leermiddelen in 2020, een kwestie van kiezen

Afbeelding
Papierloze scholen? ICT-loze scholen? In 2020 zullen ze beide bestaan, al zal de tweede soort een uitstervend ras zijn. En als je heel goed gaat kijken, zijn ze niet eens ICT-loos, maar ICT-arm. Want al zou je het willen, aan de digitalisering is geen ontkomen aan, zeker niet voor een school. Onlangs hebben collega-onderwijskundige Albert Rouschop en ik een tweetal artikelen gepubliceerd over leren en leermiddelen in 2020. De complete metamorfose die gaande is in het land van de leerkmiddelen wordt erin beschreven. De artikelen zijn terug te vinden in de nummers 4 en 5 van jaargang 28 van het blad Basisschoolmanagement.

Het eerste artikel 'Leren in 2020' draait om de vraag of en hoe digitale leermiddelen het onderwijs effectiever gaan maken. Wij hebben er weinig twijfels bij, want ICT heeft het onderwijs veel te bieden, maar we kijken in het artikel verder dan de huidige hype. Het is geen kwestie van een vrachtwagen vol tablets aan laten rukken en dan komt de rest vanzelf wel…

Leermiddelen in 2020

Afbeelding
Leermiddelen in 2020 Op weg naar een effectief digitaal leerlandschap.


Door Jos Cöp en Albert Rouschop

Dit is het tweede artikel over leermiddelen in 2020. Het is het vervolg op het artikel dat ging over de vraag of digitale leermiddelen het onderwijs effectiever kunnen maken. Alles wijst erop dat dit inderdaad het geval is, maar wel op een andere manier dan vaak wordt gedacht. Als ICT en digitalisering wordt voorgesteld als de vernieuwing zelf, begeven we ons op glad ijs. Middel wordt dan doel. Daar waar de onderwijskundige focus ontbreekt, is deze omgekeerde drijfveer zeer regelmatig terug te zien. In zo’n situatie zou de onderwijsverbetering uit ICT-ontwikkelingen voort moeten komen, maar vele praktijkervaringen laten zien dat het zo niet werkt.

ICT kan de onderwijsinnovatie faciliteren en dienen als katalysator. Met nieuwe digitale en technische mogelijkheden kunnen onopgeloste onderwijsdilemma’s opnieuw tegen het daglicht worden gehouden, zoals bijvoorbeeld de organisatie van het di…

Leren in 2020

Afbeelding
Leren in 2020 Hoe digitale leermiddelen het onderwijs effectiever gaan maken.

Door Jos Cöp en Albert Rouschop


Heel veel mensen in en rond het onderwijs zijn driftig op zoek naar voorstellingen van het leren van de toekomst. Het denken over wordt vaak sterk gestuurd door technische mogelijkheden, maar is dat wel terecht? Kunnen digitale leermiddelen het onderwijs wel effectiever maken? En wat zijn dan belangrijke onderliggers en succesfactoren? Dit artikel is geen bloemlezing over technologische snufjes maar veel meer een zoektocht naar veranderende onderwijsvisies die samen met ICT-ontwikkelingen als basis dienen voor het leren in de nabije toekomst. Keuzes die niet gaan over de nieuwste gadgets of digitale walhalla’s, maar over de brug waarmee ICT de onderwijspraktijk, de thuissituaties van leerlingen en de veranderende maatschappij kan verbinden. Een weg naar een andere manier van leren en onderwijzen, beter passend bij wat leerlingen in de toekomst nodig hebben.  

Voorbij de hype Welke …Berichten zoeken op onderwerp of datum:

Onderwerpen

Meer weergeven