Posts

Posts uit mei, 2013 weergeven

Digitalisering en onderwijskwaliteit

Dank aan de bezoekers van mijn presentatie op de bijeenkomst over digitalisering en onderwijskwaliteit. Zoals afgesproken vinden jullie hier de presentatie.
Kijkwijzer ICT en onderwijskwaliteit

Flexibel
Helpt ICT om het leerkrachtonafhankelijk leren doelgerichter te maken? Blijft er een keuze tussen papier en digitaal?
Gebruiksvriendelijk
Ondersteunt ICT het werkproces van de leerkracht (of komt het er gewoon maar bij)? Helpt ICT om de voorbereidingstijd verantwoord terug te brengen? Biedt ICT mogelijkheden voor leertijdverlenging thuis?
Opbrengstgericht
Zijn de ICT-toepassingen ‘evidence based’? Helpt ICT om meer inzicht te krijgen in leerresultaten? Helpt ICT vervolgactiviteiten (adaptief) af te stemmen op de leerlingresultaten? Ondersteunt ICT de differentiatie in drie aanpakken? Worden de groepsplannen direct gegenereerd vanuit de toetsresultaten?
Actueel
Helpt ICT om de leerstof actueler en boeiender te maken?
Continue verbetering
Helpt ICT om beter inzage te krijgen in de kwa…

Het schoolreisje van de toekomst

Afbeelding
Op hardwaregebied staan ons de komende tijd in ieder geval een aantal stevige innovaties te wachten. Eén daarvan is afgeleid van de bril. Met name Google is ver op weg en om die reden heet het nieuwe stukje hardware voor veel mensen de Google Glass.

Kortweg gaat het in dit project om het benutten van de mogelijkheden van de meest geavanceerde smartphones, maar dan verbonden met het verschijnsel bril. Het glas van de bril wordt eigenlijk het scherm. De pootjes krijgen een functie in de bediening, al zal spraakherkenning hierbij ook een belangrijke rol gaan innemen. Verder is er natuurlijk de camera als derde oog. Het onderstaande filmpje geeft een goed beeld van een aantal mogelijkheden.Natuurlijk stellen wij ons meteen de vraag wat dit kan gaan betekenen voor leren en onderwijs. Op het moment dat de multimediale bril de klaslokalen heeft bereikt, zijn er natuurlijk allerlei interessante toepassingen te bedenken. Op een later moment hierover meer. Maar één ding is duidelijk. De schoolr…Berichten zoeken op onderwerp of datum:

Onderwerpen

Meer weergeven