Posts

Posts uit april, 2013 weergeven

Meegroeien van methode naar educatief platform

Dank aan de bezoekers van mijn presentatie op de taalochtend van de groep Gelderse scholen te Malden. Zoals afgesproken vinden jullie hier de presentatie.

Innovatie door variatie

Onderwijs en innovatie horen bij elkaar. Om een nieuwe generatie goed voor te kunnen bereiden op een nieuwe tijd zal er ook innovatie in het onderwijssysteem zelf moeten zijn. Niet even en modieus, maar voortdurend en door visie ondersteund. Want alleen dan kunnen we verbetermogelijkheden benoemen en met bewijzen onderbouwen. Daarom ben ik blij met het initiatief van O4NT om mede met behulp van de tablet (Van mij hoeft het niet perse een iPad te zijn!) de variatie te gaan zoeken. Met de plannen kun je het eens of oneens zijn, maar de visie is er zeker. En deze gaat breder dan de meeste scholen op dit moment willen en kunnen kijken. De volgende vier punten vormen het denkkader: Het onderscheid tussen een fysieke en een virtuele school;De verschillende leerdoelen (waaronder 21st century skills);Communities in en rond de school (de school als onderdeel van een groter geheel);De praktische organisatie van de school.De afgelopen weken is er in kranten en op websites veel zinnigs en onzinni…

De keuzes achter Taal in beeld 2

Dank aan de bezoekers van mijn presentatie op de netwerkdag taalspecialisten van de SLO. Zoals afgesproken staat hier:

de presentatie


Onderwijsgeheimen uit Signapore

Interessante video over Singapore's 21st-Century Teaching Strategies (bron Edutopia).

Hoe een digitale methode met gemak leidt tot effectiever onderwijs

Afbeelding
Dank aan alle bezoekers van mijn presentatie op IPON2013. Zoals beloofd staan hieronder:
de presentatie;de film over technologie in 2020;de checklist werken met digiboeken.

Wilt u de presentatie bekijken op een mobiel apparaat? Klik dan hier.(Onderwijs)technologie in 2020

De afgelopen weken heb ik bij mijn presentaties een aantal malen gebruikt gemaakt van de onderstaande film van Microsoft. Deze geeft een inkijkje in de technologie in het jaar 2020. Een mooi startpunt om vervolgens samen na te denken over wat dit zou kunnen betekenen voor de inrichting van het onderwijs en de leermaterialen die gebruikt gaan worden. Nu een methode kiezen, betekent dat deze in 2020 nog steeds volop in bedrijf is. Uiteraard ondersteund door de feitelijke technologie van dat moment.

Hoe ICT het taal- en leesonderwijs gaat verbeteren.

Presentatie conferentie Taal is alles | Alles is taal, BCO VenloWilt u de presenatie bekijken op een mobiel apparaat? Klik dan hier.


Kritische kijkwijzer digitale methoden

Flexibel

Maakt ICT de organisatievorm flexibeler?Maakt ICT het verantwoord leerkrachtonafhankelijk leren makkelijker?Is er een keuze tussen papier en digitaal?Gebruiksvriendelijk
Maak ICT mijn werk als leerkracht makkelijker en effectiever?Wordt de database gebruikt om resultaten te administreren en rapporteren?Wordt de database gebruikt om de vervolgactiviteiten op maat aan te bieden?OpbrengstgerichtHebben de toepassingen zich bewezen of zijn ze experimenteel?Kan de toetsing en verwerking van de resultaten volledig digitaal?Ondersteunt ICT de differentiatie in drie aanpakken?Worden de groepsplannen direct gegenereerd vanuit de toetsresultaten?Biedt ICT mogelijkheden voor leertijdverlening thuis?ActueelHelpt ICT om de leerstof actueler te maken en te houden?Continue verbeteringHelpt ICT om beter inzage te krijgen in de …

Ontwikkelingen in taal- en leesmethoden.

Presentatie voor scholengroep, Tilburg.Kijkwijzer digitale methoden

Flexibel
Is de organisatievorm flexibel? Is het mogelijk om verantwoord leerkrachtonafhankelijk te leren? Is er een keuze tussen papier en digitaal?Gebruiksvriendelijk
Maakt ICT mijn werk als leerkracht makkelijker en effectiever? Wordt de database gebruikt om resultaten te administreren en rapporteren? Wordt de database gebruikt om de vervolgactiviteiten op maat aan te bieden?Opbrengstgericht
Hebben de toepassingen zich bewezen of zijn ze experimenteel? Kan de toetsing en verwerking van de resultaten volledig digitaal? Is er sprake van differentiatie in drie aanpakken? Worden de groepsplannen direct gegenereerd vanuit de toetsresultaten? Zijn er mogelijkheden voor leertijdverlening thuis?Actueel
Is er sprake van actuele leerstof?Continue verbetering
Is het mogelijk om permanent zicht te houden op veranderende leerlingprestaties? Is het mogelijk om permanent inzage te krijgen in de kwaliteit van het aangeboden onderwijs? Is…Berichten zoeken op onderwerp of datum:

Onderwerpen

Meer weergeven