Posts

Posts uit 2013 weergeven

Alles voor de cijfers?

Natuurlijk heeft u recentelijk ook gekeken naar de uitzending van Brandpunt over 'De macht van de toets'. Mocht dit toch niet het geval zijn, dan zou ik dat tegen niemand zeggen en het gemiste hier snel inhalen. Het programma schetst een beeld van een doorgeschoten beweging waarin alles wordt bepaald door cijfers. Daarmee is het zeer herkenbaar en de parallellen met andere branches zijn overduidelijk. Of is het nodig dat ik u nog even bijpraat over de meest recente ontwikkelingen in bijvoorbeeld de bankensector, de voedselproductie en de gezondheidszorg. Niet de dienstverlenende functie maar de kille zakelijke cijfers staan er in veel gevallen centraal. Met als gevolg veel te ver doorgerationaliseerde 'productieprocessen' waaruit de balans verdwenen is. En waar angst en wantrouwen de belangrijkste drijfveer voor het handelen zijn geworden.

Ook het onderwijs kan zich op dit moment dus niet geheel onttrekken aan de bovengenoemde negatieve spiraal. Toch zijn er wel degeli…

De trendbril 2013

Afbeelding
Enkele weken geleden presenteerden een aantal gerenommeerde Nederlandse trendwatchers de Trendrede 2013. Uiteraard met een dikke knipoog naar de troonrede met het gelijknamige jaartal. Het initiatief van de Trendrede helpt om meer grip te krijgen op veranderingen die gaande zijn in de samenleving. Zo geeft het een doorkijkje naar de middellange termijn veranderingen die ons te wachten staan. In het huidige tijdperk zijn dat er dat enorm veel, maar natuurlijk staan ze niet los van elkaar. De trendrede 2013 geeft ons een visie op de samenhang die te zien is. De ultieme waarheid op dit gebied bestaat natuurlijk niet, maar de ordening is meer dan verdienstelijk. En wat mij betreft zeer herkenbaar vanuit alles wat momenteel speelt binnen onderwijs.

De trendrede 2013, evenals die van de vorige jaren, is hier te vinden. Om het u nog gemakkelijker te maken heb ik een poging gedaan om de grote lijn samen te pakken in één plaatje. Voor mij is dat de bril waarmee ik kijk naar trends op het gebie…

Stijgen of dalen de leerresultaten door de referentieniveaus?

De referentieniveaus vinden langzamerhand hun weg naar de (basis)schoolklassen. Terecht zegt u nu dat dat toch ook de bedoeling is. Natuurlijk, ze zijn er niet om opgeborgen te worden in de administratieve bureaulade van de beleidsmedewerker onderwijs van de gemeente Landerd of West Maas en Waal. Maar toch maak ik me zorgen. Het grote gevaar blijft aanwezig dat het grotere appel dat gedaan wordt op het omgaan met verschillen in praktijk gaat leiden tot devaluatie van de leerresultaten. Precies het tegenoverstelde van wat de bedoeling is dus. Uit vele onderzoeken (zie ondermeer het boek 'Visible learning' van Hattie uit 2008) blijkt overduidelijk dat het verlagen van de verwachtingen heel vaak tot slechtere leerresultaten gaat leiden. Het leerstofaanbod van vermeend zwakke leerlingen wordt te snel beperkt en daardoor is eveneens het maximaal haalbare prestatieniveau teruggebracht. Om dit te voorkomen, is het goed om een aantal piketpaaltjes te slaan. Ik heb er 12 bij elkaar gez…

Leren doe je met je horloge

Onlangs introduceerde Samsung de Galaxy Gear Smartwatch. Zeker niet als eerste, want een aantal andere aanbieders was de Koreaanse innovatiemachine al voor. En ook de andere aanbieders in het smartsegement, waaronder de firma die altijd zegt anders te denken, zullen spoedig volgen. De Smartwatch is een horloge dat heel veel dingen kan die we op dit moment met onze smartphone of tablet doen. Dit alles natuurlijk wel in een heel handzaam formaatje en tegen acceptabele kosten. Je mag er dus best de verwachting aan koppelen dat het allemaal binnen niet al te lange tijd voor een breed publiek beschikbaar is. En omdat het een horloge betreft zou het ook heel snel al achter de klasdeur kunnen belanden. Natuurlijk eerder vanuit het perspectief van 'bring your own device' dan als apparaat verstrekt door de school. Maar toch.

Je hoeft geen leerfuturoloog te zijn om je een idee te vormen van wat dat zou kunnen betekenen. Het wordt nog makkelijker om via het internet de verbinding leerling…

De leerkracht heeft er een nieuwe assistent bij

ICT heeft de wereld een totaal ander aanzien gegeven. Er is nauwelijks een vak te vinden dat niet grondig is veranderd onder invloed van informatie- en communicatietechnologie. Natuurlijk is deze technologie geen doel op zich. Maar als het dan toch een bijzaak is, dan toch wel een heel belangrijke. In het onderwijs heeft het echt lang geduurd voordat computers en andere digitale apparatuur het vak van leerkracht gericht gingen ondersteunen. Veel te lang was ICT iets dat erbij kwam. Iets dat ook nog moest.

Ik ben blij dat daar verandering in is gekomen. Op dit moment staan we aan de vooravond van een echte digitale doorbraak, waarbij het digitale ook daadwerkelijk iets gaat betekenen voor de kwaliteit van het leren en voor het aanbieden van leerstof. Iets waardoor het vak van leerkracht effectiever en aantrekkelijker wordt. Het biedt leerkrachten de mogelijkheid om bezig te zijn met de dingen die er echt toedoen: lesgeven en kinderen begeleiden. En als het even mogelijk is, worden alle…

De slimme netwerkorganisatie

De wereld verandert. Van een industriële samenleving hebben we ons ontwikkeld richting een netwerksamenleving. Lang is hier het etiketje post-industrieel opgeplakt, maar dat was natuurlijk wel een heel eenvoudige, nietszeggende oplossing. Post betekent immers niets anders dan na. Makkelijker kan niet, maar het zegt weinig over wat er gaande is. Het woord netwerk doet dat wel. De structuur in de wereld is er steeds meer één van netwerken van mensen. Ze weten elkaar te vinden, zijn verbonden en delen van alles. Dit creëert een heel andere dynamiek en een heel andere maatschappelijke structuur.

De invloed van het netwerk is ook heel duidelijk terug te vinden in veranderende ideeën over organisatieontwikkeling. Slimme organisaties weten medewerkers en externe professionals op een productieve manier te verbinden. Daardoor ontstaat een veel productievere werkomgeving dan binnen oude organisatiemodellen mogelijk is. Uiteindelijk vergroten dit type organisaties mede hierdoor hun concurrentiepo…

Het Analysemodel effectief leren

Afbeelding
Het was ver buiten werktijd. Ten eerste omdat het in de avonduren was. Maar ten tweede, en veel belangrijker, ik genoot van mijn vakantie. Toch belandde ik via een radiouitzending in een discussie over de stelling 'We verkwanselen ons onderwijs door te werken met modieuze zaken als Ipads.' met presentator Joost. Bellen in de auto doe ik zo min mogelijk, dus de mogelijkheid om direct te reageren, zo die er al was, heb ik aan me voorbij laten gaan. Toch raakte het bij mij een professionele snaar die schijnbaar al klaar stond om te gaan trillen. Vervolgens kwamen er een aantal instemmende reacties van, hoe zeg ik het netjes, mensen met een beperkte onderwijsachtergrond, -kennis en -kunde. Daarna de reactie van Wim van der Grift, hoogleraar onderwijskunde aan de universiteit van Groningen. 'Wat een onzin, Joost', zei hij. Niet zozeer omdat hij een voorstander is van iPads in het onderwijs, al heb ik het hem nooit gevraagd. Maar meer omdat zo'n onbenullig stukje leermid…

Werken met het Analysemodel effectief leren

Gelukkig is er een voortdurende discussie over de kwaliteit van onderwijs en leren. De overtreffende trap van goed is namelijk beter en die vind je door uitwisseling en elkaar op nog betere ideeën brengen. Opvallend is wel dat de discussie vaak heel beperkt, eenzijdig en ongenuanceerd is. Om hier verbetering in te brengen, is het nodig om samen meer gevoel te krijgen voor de elementen die van invloed zijn op de kwaliteit van leeractiviteiten. Noem het maar een analysemodel.

Nu zijn er natuurlijk best een aantal modellen te vinden, maar over het algemeen dateren ze van behoorlijk wat jaren terug. Daarmee zijn ze minder in staat om een goede rol te vervullen in een tijdperk waarin toch een aantal zaken fundamenteel aan het veranderen zijn. Onderwijs en leren waren ooit het exclusieve domein van de school en de leraar. Wie goed om zich heen kijkt, ziet dat dit steeds minder het geval is. Door de snel groeiende informatiestromen en de exponentiële groei van leersituaties leren veel kindere…

Digitalisering en onderwijskwaliteit

Dank aan de bezoekers van mijn presentatie op de bijeenkomst over digitalisering en onderwijskwaliteit. Zoals afgesproken vinden jullie hier de presentatie.
Kijkwijzer ICT en onderwijskwaliteit

Flexibel
Helpt ICT om het leerkrachtonafhankelijk leren doelgerichter te maken? Blijft er een keuze tussen papier en digitaal?
Gebruiksvriendelijk
Ondersteunt ICT het werkproces van de leerkracht (of komt het er gewoon maar bij)? Helpt ICT om de voorbereidingstijd verantwoord terug te brengen? Biedt ICT mogelijkheden voor leertijdverlenging thuis?
Opbrengstgericht
Zijn de ICT-toepassingen ‘evidence based’? Helpt ICT om meer inzicht te krijgen in leerresultaten? Helpt ICT vervolgactiviteiten (adaptief) af te stemmen op de leerlingresultaten? Ondersteunt ICT de differentiatie in drie aanpakken? Worden de groepsplannen direct gegenereerd vanuit de toetsresultaten?
Actueel
Helpt ICT om de leerstof actueler en boeiender te maken?
Continue verbetering
Helpt ICT om beter inzage te krijgen in de kwa…

Het schoolreisje van de toekomst

Afbeelding
Op hardwaregebied staan ons de komende tijd in ieder geval een aantal stevige innovaties te wachten. Eén daarvan is afgeleid van de bril. Met name Google is ver op weg en om die reden heet het nieuwe stukje hardware voor veel mensen de Google Glass.

Kortweg gaat het in dit project om het benutten van de mogelijkheden van de meest geavanceerde smartphones, maar dan verbonden met het verschijnsel bril. Het glas van de bril wordt eigenlijk het scherm. De pootjes krijgen een functie in de bediening, al zal spraakherkenning hierbij ook een belangrijke rol gaan innemen. Verder is er natuurlijk de camera als derde oog. Het onderstaande filmpje geeft een goed beeld van een aantal mogelijkheden.Natuurlijk stellen wij ons meteen de vraag wat dit kan gaan betekenen voor leren en onderwijs. Op het moment dat de multimediale bril de klaslokalen heeft bereikt, zijn er natuurlijk allerlei interessante toepassingen te bedenken. Op een later moment hierover meer. Maar één ding is duidelijk. De schoolr…

Meegroeien van methode naar educatief platform

Dank aan de bezoekers van mijn presentatie op de taalochtend van de groep Gelderse scholen te Malden. Zoals afgesproken vinden jullie hier de presentatie.

Innovatie door variatie

Onderwijs en innovatie horen bij elkaar. Om een nieuwe generatie goed voor te kunnen bereiden op een nieuwe tijd zal er ook innovatie in het onderwijssysteem zelf moeten zijn. Niet even en modieus, maar voortdurend en door visie ondersteund. Want alleen dan kunnen we verbetermogelijkheden benoemen en met bewijzen onderbouwen. Daarom ben ik blij met het initiatief van O4NT om mede met behulp van de tablet (Van mij hoeft het niet perse een iPad te zijn!) de variatie te gaan zoeken. Met de plannen kun je het eens of oneens zijn, maar de visie is er zeker. En deze gaat breder dan de meeste scholen op dit moment willen en kunnen kijken. De volgende vier punten vormen het denkkader: Het onderscheid tussen een fysieke en een virtuele school;De verschillende leerdoelen (waaronder 21st century skills);Communities in en rond de school (de school als onderdeel van een groter geheel);De praktische organisatie van de school.De afgelopen weken is er in kranten en op websites veel zinnigs en onzinni…

De keuzes achter Taal in beeld 2

Dank aan de bezoekers van mijn presentatie op de netwerkdag taalspecialisten van de SLO. Zoals afgesproken staat hier:

de presentatie


Onderwijsgeheimen uit Signapore

Interessante video over Singapore's 21st-Century Teaching Strategies (bron Edutopia).

Hoe een digitale methode met gemak leidt tot effectiever onderwijs

Afbeelding
Dank aan alle bezoekers van mijn presentatie op IPON2013. Zoals beloofd staan hieronder:
de presentatie;de film over technologie in 2020;de checklist werken met digiboeken.

Wilt u de presentatie bekijken op een mobiel apparaat? Klik dan hier.(Onderwijs)technologie in 2020

De afgelopen weken heb ik bij mijn presentaties een aantal malen gebruikt gemaakt van de onderstaande film van Microsoft. Deze geeft een inkijkje in de technologie in het jaar 2020. Een mooi startpunt om vervolgens samen na te denken over wat dit zou kunnen betekenen voor de inrichting van het onderwijs en de leermaterialen die gebruikt gaan worden. Nu een methode kiezen, betekent dat deze in 2020 nog steeds volop in bedrijf is. Uiteraard ondersteund door de feitelijke technologie van dat moment.

Hoe ICT het taal- en leesonderwijs gaat verbeteren.

Presentatie conferentie Taal is alles | Alles is taal, BCO VenloWilt u de presenatie bekijken op een mobiel apparaat? Klik dan hier.


Kritische kijkwijzer digitale methoden

Flexibel

Maakt ICT de organisatievorm flexibeler?Maakt ICT het verantwoord leerkrachtonafhankelijk leren makkelijker?Is er een keuze tussen papier en digitaal?Gebruiksvriendelijk
Maak ICT mijn werk als leerkracht makkelijker en effectiever?Wordt de database gebruikt om resultaten te administreren en rapporteren?Wordt de database gebruikt om de vervolgactiviteiten op maat aan te bieden?OpbrengstgerichtHebben de toepassingen zich bewezen of zijn ze experimenteel?Kan de toetsing en verwerking van de resultaten volledig digitaal?Ondersteunt ICT de differentiatie in drie aanpakken?Worden de groepsplannen direct gegenereerd vanuit de toetsresultaten?Biedt ICT mogelijkheden voor leertijdverlening thuis?ActueelHelpt ICT om de leerstof actueler te maken en te houden?Continue verbeteringHelpt ICT om beter inzage te krijgen in de …

Ontwikkelingen in taal- en leesmethoden.

Presentatie voor scholengroep, Tilburg.Kijkwijzer digitale methoden

Flexibel
Is de organisatievorm flexibel? Is het mogelijk om verantwoord leerkrachtonafhankelijk te leren? Is er een keuze tussen papier en digitaal?Gebruiksvriendelijk
Maakt ICT mijn werk als leerkracht makkelijker en effectiever? Wordt de database gebruikt om resultaten te administreren en rapporteren? Wordt de database gebruikt om de vervolgactiviteiten op maat aan te bieden?Opbrengstgericht
Hebben de toepassingen zich bewezen of zijn ze experimenteel? Kan de toetsing en verwerking van de resultaten volledig digitaal? Is er sprake van differentiatie in drie aanpakken? Worden de groepsplannen direct gegenereerd vanuit de toetsresultaten? Zijn er mogelijkheden voor leertijdverlening thuis?Actueel
Is er sprake van actuele leerstof?Continue verbetering
Is het mogelijk om permanent zicht te houden op veranderende leerlingprestaties? Is het mogelijk om permanent inzage te krijgen in de kwaliteit van het aangeboden onderwijs? Is…

Onderwijsgroeten uit Finland

Afbeelding
Lijstjes zijn in en rankings nog meer. Niet in de laatste plaats in het onderwijs. Internationale vergelijkingsonderzoeken krijgen veel aandacht en voor de uitkomsten hiervan hoeft Nederland zich beslist niet te schamen. Vrijwel altijd is er een mooie subtopplaats gereserveerd voor het onderwijssysteem dat wij hier hebben.

De laatste 12 jaar is bijna altijd te zien dat het Fins onderwijs koploper is. Daarom is het zeer de moeite waard om te gaan kijken welke Finse onderwijsgeheimen er zijn en of wij daar wat van kunnen leren. Vanuit deze intentie zijn inmiddels al behoorlijk wat werkbezoeken georganiseerd en artikelen verschenen, maar het blijft lastig om eenduidige conclusies te trekken. Maar dit ontslaat ons niet van de plicht om kritisch in het buitenland te kijken naar verbetermogelijkheden voor onze scholen. Daarom is de onderstaande discussiefilm gemaakt. Het enige juiste antwoord zult u er niet in vinden, maar als het leidt tot een gerichte discussie over onderwijsverbetering v…Berichten zoeken op onderwerp of datum:

Onderwerpen

Meer weergeven

Blogarchief

Meer weergeven