Posts

Posts uit februari, 2011 weergeven

De kracht van effectieve instructie

In iedere klas zijn er (grote) verschillen tussen leerlingen. Om tegemoet te komen aan deze verschillen zal het onderwijs afgestemd moeten worden op de verschillende onderwijsbehoeften die kinderen hebben. Effectieve instructie op maat is hierbij noodzakelijk. Deze discussiefilm gaat in op de kenmerken van effectieve instructie. Tevens wordt aangegeven hoe dit gerealiseerd kan worden zonder terecht te komen in een zeer complexe klassenorganisatie.

Doelgericht onderwijs innoveren

Afbeelding
Nogal wat (vermeende) onderwijsinnovaties leiden nooit tot echte verbeteringen achter de klasdeur. Hoe is het toch mogelijk dat zoveel dure, tijdrovende en arbeidsintensieve projecten nooit het beoogde einddoel bereiken? Minstens een deel van het antwoord hierop is dat veel vernieuwingen multidimensionaal en overambitieus worden ingezet. Doelgericht onderwijs innoveren betekent dat de verniewing concreet, duidelijk en behapbaar zal moeten zijn. Bijvoorbeeld door minder dimensies tegelijkertijd mee te nemen en exact te benoemen hoe de gewenste situatie eruit zal moeten zien. Deze discussiefilm hoopt hieraan een bijdrage te leveren. Er worden elf dimensies van onderwijsvernieuwing geschetst. Per dimensie wordt daarbij ook de globale trend aangegeven.

De illusie van de digibordmethode

Afbeelding
Het digibord kwam, zag en overwon. Zelden is een nieuw en innovatief medium zo snel op grote schaal in de klas beland. En we mogen er blij mee zijn. Mede door dit bord is het mogelijk om het leren dichter bij de belevingswereld van kinderen te leggen. Tevens is de didactische meerwaarde, mits goed gebruikt, aanzienlijk. Deze meerwaarde ontstaat met name als het bord gebruikt wordt om het interactief leren in de groep te versterken. Hoe dit bijvoorbeeld kan gebeuren is terug te zien in de discussiefilm 'Interactiever leren met het digibord'.

Regelmatig kom ik mensen tegen die het digibord zien als een hype die van voorbijgaande aard is. Niet functionele nieuwigheid heet het dan al gauw. Bij mezelf merk ik het tegenovergestelde. Kom ik in een klaslokaal zonder digibord, dan krijg ik het gevoel dat de klok er stil gestaan heeft.

Toch snap ik wel een beetje wat mensen met de hype digibord kunnen bedoelen. Vaak gaat het dan niet meer om het bord zelf, maar om randzaken die ermee same…Berichten zoeken op onderwerp of datum:

Onderwerpen

Meer weergeven