Posts

Posts uit juni, 2010 weergeven

Interactiever leren met het digibord

In een razend tempo verschijnen in steeds meer klaslokalen digiborden. Het moment dat een lokaal zonder digibord gedateerd aandoet, is niet meer ver weg. Toch is in veel scholen vast te stellen dat het didactisch gebruik van het digibord nog (sterk) moet groeien. Anders blijft het bord hangen in de hoek van de speeltjes en de gadgets. Leuk voor erbij, maar weinig bijdragend aan de primaire functie van de school: kinderen de mogelijkheid geven om te leren en zich te ontwikkelen.

Het gebruiken van een digibord heeft veel voordelen, maar de belangrijkste winst zit in het verbeteren van de interactie. Interactie is daarbij meer gericht op samen doen dan samen praten. Doen staat voor een breed spectrum aan werkvormen waarbij leerlingen blijven denken over de leerstof. En denken is de motor van het leren en ontwikkelen. Zonder denken wordt geen nieuwe kennis geconstrueerd en vindt geen leren plaats. Het gebruik van het digibord moet er dus toe leiden dat kinderen meer en beter denken over de…

Het differentiatiedilemma

In veel klassen zijn de verschillen tussen kinderen groot. De permanente uitdaging voor scholen is om hier adequaat mee om te gaan. Dat lijkt gemakkelijker dan het is. Succesvol differentiëren wordt vaak gezien als een organisatieprobleem waar goed klassenmanagement de oplossing voor zou moeten zijn. Natuurlijk: het goed kunnen managen van een klas is voorwaardelijk voor het effectief kunnen omgaan met verschillen tussen leerlingen. Maar het maken van goede keuzes gaat hieraan vooraf. Hierbij doemt voortdurend hetzelfde dilemma op: houd ik de klas bij elkaar of laat ik kinderen los en ga ik werken met verschillende niveaugroepen? Oftewel, differentieer ik convergent of divergent? Bekijk de discussiefilm.

Het differentiatiedilemma

In veel klassen zijn de verschillen tussen kinderen groot. De permanente uitdaging voor scholen is om hier adequaat mee om te gaan. Dat lijkt gemakkelijker dan het is. Succesvol differentiëren wordt vaak gezien als een organisatieprobleem waar goed klassenmanagement de oplossing voor zou moeten zijn. Natuurlijk: het goed kunnen managen van een klas is voorwaardelijk voor het effectief kunnen omgaan met verschillen tussen leerlingen. Maar het maken van goede keuzes gaat hieraan vooraf. Hierbij doemt voortdurend hetzelfde dilemma op: houd ik de klas bij elkaar of laat ik kinderen los en ga ik werken met verschillende niveaugroepen? Oftewel, differentieer ik convergent of divergent?

Bij de aanschaf van nieuwe methoden of het gaan gebruiken van nieuwe technologieën spelen de organisatorische kanten van het differentiatiedilemma een belangrijke rol. Sterker nog, het is juist dit dilemma dat een succesvolle implementatie regelmatig in de weg staat. Bekijk de discussiefilm.
Berichten zoeken op onderwerp of datum:

Onderwerpen

Meer weergeven