Posts

Posts uit mei, 2010 weergeven

Effectiever onderwijs met het digibord

In een ongekend tempo heeft het digibord het klaslokaal veroverd. In eerste instantie leidt dit vaak tot enthousiast gebruik van afbeeldingen, films, audio, spelletjes en oefeningen. Onderzoeken geven aan dat na 1 à 2 jaar een soort van bezinningsperiode opkomt. Dan komt de belangrijkste vraag op die gesteld kan worden: 'Hoe kan ik mijn onderwijs effectiever maken met een digibord?' Het is belangrijk dat schoolteams het daar met elkaar over hebben. Niet alleen door samen nieuwe mogelijkheden te bedenken, maar ook door het digibordgebruik te toetsen aan de min of meer tijdloze criteria van effectief onderwijs. De onderstaande discussiefilm wil dit denkproces ondersteunen door de zeven schakels van effectief onderwijs te verbinden met het succesvol gebruik van een digibord.

Effectiever onderwijs met het digibord

Afbeelding
Enkele weken geleden heb ik een conceptversie van een discussiefilm met de naam 'Effectiever onderwijs met het digibord' online geplaatst. Ik heb daarbij de hele wereld en omstreken uitgenodigd om deze versie te bekijken en te becommentariëren. Met behulp van deze commentaren ben ik in staat geweest om verbeteringen aan te brengen. Inmiddels staat versie 1 online. Commentaar blijft altijd welkom, want het kan altijd weer beter.

Ik hoop hiermee een bijdrage te leveren aan de permanente discussie die moet leiden tot steeds effectiever en beter gebruik van het bord. De mogelijkheden worden nog maar half benut, maar ik vind de toegevoegde waarde al aanzienlijk. Een klaslokaal zonder digibord voelt voor mij langzamerhand wat onwennig. Het roept de sfeer op van het behelpen. Het doet me denken aan de tijd dat ik voor een adviesinstelling werkte en de pc moest delen met mijn kamergenoot. Na 2 maanden werden we er beide stapelgek van en na nog 2 maanden zeuren, was ook het management o…

Begrijpend leesinstructie nieuwe stijl

Begrijpend lezen is geen populair vak. Veel leerlingen hebben er een hekel aan en leerkrachten staan allerminst te popelen om het te geven. Toch zijn er best goede mogelijkheden om te komen tot daadwerkelijke verbeteringen. Twee zaken vormen daarbij belangrijke aanknopingspunten, namelijk het aansprekender maken van de teksten en het attractiever en doelgerichter maken van de instructie. Experimenten geven aan dat het gebruik van een digitaal schoolbord hierbij wel eens doorslaggevend kan worden. Bekijk de discussiefilm.

Begrijpend leesinstructie nieuwe stijl

Afbeelding
Vraag een leerling aan welk vak hij een hekel heeft en de kans is groot dat het antwoord begrijpend lezen is. Vraag een leerkracht welk vak hij het minst graag geeft het gaat vaak over hetzelfde vakgebied. Dat kan geen toeval zijn.

De ultieme oorzaak van de impopulariteit van het genoemde vakgebied ligt waarschijnlijk in het ongrijpbare. Wat is begrijpend lezen eigenlijk precies? En hoe kun je er beter in worden? Gelukkig kunnen we er inmiddels wat zinnigere dingen over zeggen dan pakweg 10 jaar terug. Maar zo concreet als bij technisch lezen of spelling zal het nooit worden. Daarvoor is leesbegrip teveel verweven met intelligentie en algemene ontwikkeling.

Wetenschappers zijn het er wel over eens dat goede begrijpend lezers 4 dingen hebben. Ze kunnen vlot technisch lezen, hebben een goede woordenschat, beschikken over een brede achtergrondkennis en passen leesstrategieën toe. Interessant is wel dat de eerste drie zaken meer als voorwaardelijk worden gezien. De leesstrategieën zijn daa…Berichten zoeken op onderwerp of datum:

Onderwerpen

Meer weergeven