Posts

Posts uit 2009 weergeven

De kracht van het digitale schoolbord

Afbeelding
Door Jos Cöp.
In een ongekend tempo verschijnen digitale schoolborden in de basisscholen. Inmiddels zijn al veel gebruikerservaringen beschikbaar en de conclusie is overweldigend: zelden heeft de introductie van een nieuw hulpmiddel geleid tot zoveel enthousiasme. Nu er zoveel borden in de klas staan, is de centrale vraag of het digibord kan helpen om het onderwijs effectiever te maken. In dit artikel gaan we daarom in op de opbrengsten van het digibord, de mate waarin deze bijdragen aan de effectiviteit van het onderwijs en de mogelijke gebruikssituaties waarin het bord toegevoegde waarde kan hebben. We sluiten het artikel af met een checklist die gebruikt kan worden om de effectiviteit van het digibordgebruik te vergroten.

Afbeelding 1: percentage scholen dat de beschikking heeft over digitale schoolborden (Bron: Kennisnet, Vier in balans monitor 2009. ICT in het onderwijs, stand van zaken.)
Het digibord is nog maar sinds korte tijd in de klas te vinden. Toch is vanuit wetenschappelijk…

De kracht van het digitale schoolbord

In een ongekend tempo verschijnen digitale schoolborden in de basisscholen. Inmiddels zijn al veel gebruikerservaringen beschikbaar en de conclusie is overweldigend: zelden heeft de introductie van een nieuw hulpmiddel geleid tot zoveel enthousiasme. Het (geven van) onderwijs wordt er in ieder geval leuker door. Maar de hamvraag is of het digibord het onderwijs ook effectiever kan maken? Bekijk de presentatiefilm.

Doelgericht begrijpend lezen

Begrijpend lezen is geen populair vak. Leerlingen vinden het saai en leerkrachten ervaren het als vaag. Toch heeft wetenschappelijk onderzoek de afgelopen jaren behoorlijk wat nieuwe, bruikbare inzichten opgeleverd. Deze kunnen vrij eenvoudig vertaald worden naar betere begrijpend leeslessen en betere begrijpend leesmethoden. Bekijk de filmpresentatie en neem kennis van de laatste ontwikkelingen. Van deze film zijn twee versies beschikbaar die verschillen in lengte.
Lange versie (ongeveer 7 minuten)


Korte versie (ongeveer 3 minuten)


Doelgericht zelfstandig leren

Zelfstandig leren krijgt de laatste tijd enorm veel aandacht. Om effectief om te kunnen gaan met verschillen in de klas, is het noodzakelijk dat een gedeelte van de leerlingen gedurende een bepaalde tijd zelfstandig aan de slag kan. Toch mag het geen doel op zich zijn. Zelfstandig leren kan en moet gewoon een doelgerichte en effectieve manier van leren zijn. Bekijk de presentatiefilm.

Passend woordenschatonderwijs

In veel klassen zijn de verschillen in woordenschat tussen leerlingen enorm groot. Wat betekent dit voor het woordenschatonderwijs en welke rol is er weggelegd voor educatieve software? Bekijk de presentatiefilm.

Effectiever onderwijs met ICT

Kan ICT helpen om het onderwijs effectiever en de klas beter organiseerbaar te maken? Deze centrale vraag kan het best beantwoord worden door te kijken naar de invloed die pc's, digiborden en mediaspelers kunnen hebben op de doelgerichtheid, de motivatie en de differentiatiemogelijkheden. Bekijk de presentatiefilm.

De veranderende leerling

Kinderen van nu zijn niet hetzelfde als kinderen van toen. Veranderingen in de samenleving, waaronder de snelle opmars van ict, maken dat jongeren anders zijn, anders doen en anders leren. De school kan daar niet omheen. Bekijk de presentatiefilm.

Nieuwe woorden leren

Woordenschatonderwijs staat de laatste tijd sterk in de belangstelling. Hierbij gaat het om het leren van vaardigheden, strategieën en woordbetekenissen. Om de effectiviteit van het woordenschatonderwijs te verhogen, is het belangrijk om stil te staan bij de wijze waarop kinderen nieuwe woorden leren. Bekijk de presentatiefilm.

Duurzaam onderwijs

Onze samenleving is volop in beweging. Op talloze plekken worden momenteel pogingen gedaan om te komen tot een meer duurzame inrichting. Dit zal zeker niet voorbij gaan aan het onderwijs. Duurzaam onderwijs is daarbij meer dan zorgvuldig omgaan met afval en veel aandacht besteden aan milieuzaken. Bekijk de presentatiefilm.

Daarom woordenschatonderwijs

Woordenschatonderwijs is één van de belangrijkste pijlers van ons taalonderwijs. Maar waarom eigenlijk? Wat maakt dat het zo centraal staat en wat moeten we ermee willen bereiken. Bekijk de presentatiefilm.

Effectief leren op school

Effectief onderwijs is wat we allemaal willen. Maar wat is eigenlijk effectief en wat niet? Wetenschappelijk onderzoek in combinatie met een breed scala aan praktijkervaringen geven een goed en nagenoeg tijdloos beeld. Bekijk de presentatiefilm.

De cirkel van het woordenschatonderwijs

Goed woordenschatonderwijs is meer dan het aanleren van nieuwe woordbetekenissen. Het bestaat uit een aantal elementen die geordend kunnen worden in de vorm van een cirkel: de cirkel van het woordenschatonderwijs. Bekijk de presentatiefilm.

De technologie

De voortschrijdende technologische ontwikkelingen hebben veel invloed op onze samenleving. En daarmee natuurlijk ook op het onderwijs en de manier waarop we kinderen laten leren. Welke ontwikkelingen staan ons de komende jaren te wachten en waar moeten we rekening mee houden? Bekijk de presentatiefilm.

Omgaan met verschillen in de klas

In veel klassen zijn de verschillen tussen kinderen groot. Hoe kunnen we uitgaan van individuele onderwijsbehoeften en de klas toch organiseerbaar houden? Wetenschappelijk onderzoek en een breed scala aan praktijkervaringen geven een redelijk goed beeld van wat wel en niet werkt. Bekijk de presentatiefilm.

De samenleving

Onze samenleving ontwikkelt zich snel. Veel zaken zijn steeds minder gericht op de massa en meer op doel- of interessegroepen. Deze ontwikkelingen gaan natuurlijk niet aan het onderwijs voorbij. Bekijk de presentatiefilm.

Berichten zoeken op onderwerp of datum:

Onderwerpen

Meer weergeven

Blogarchief

Meer weergeven